روش های پایدار سازی گود

 در دسته‌بندی نشده

روش های پایدار سازی گود

۱ – روش آنکراژ

دراین روش برای مهار حرکت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاکهای اطراف استفاده می شود . ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است  درون آن گودبرداری شود ، به فواصل معین چاههای حفر گشته ، پروفیلهای I شکل درون آن قرار داده می شود . به منظور تأمین گیرداری ، انتهای این پروفیلها به مقدار ۳۵/۰ – ۲۵/۰ ارتفاع گود ، پایین تر از رقوم کف گود ادامه یافته ، سپس با بتن ریزی در محل خود کاملاً مستقر می شوند .

پس از استقرار پروفیل ها ، عملیات گودبرداری آغاز می شود . بین پروفیل های فوق پانلهای بتنی کار گذاشته می شود . برای جلوگیری از ریزش خاک در بدنه گود چاهکهایی به قطر تقریبی ۱۵ـ ۱۰ سانتیمتر حفر و درون آن یک یا چند میلگرد قرار داده می شود . سپس در آن بتن تزریق می شود . در نهایت پانلهای بتنی با روش خاصی به میلگردهای مذکور متصل کی شوند . طول این چاهکها با توجه به نوع خاک وپارامترهای فیزیکی ومکانیکی آن تعیین می گردد ودر حدود ۱۰ـ ۵ متر است.

معایب :

۱ـ چون حفاریهای انجام شده در حریم همسایه خواهد بود ، لذا در سطح شهر نمی توان از این روش بهره گرفت.

۲ـ به دلیل اینکه عملیات حفاری بصورت مرحله ای انجام می شود ، عملیات گودبرداری نیاز به زمان زیادی دارد.

۲ روش Tie  back

در این روش حفاری بصورت مرحله ای واز بالا به پایین انجام می شود . در هر مرحله به کمک دستگاههای حفاری ویژه ای ، چاهکهای افقی یا مایل درون جداره گود ایجاد می شود ، سپس درون چاهک ایجاد شده کابلهای مخصوصی قرار داده و انتهای آن با عمل تزریق کاملاً در خاک مهار می گردد . پس از آن کابلهای مذکور را توسط جکهایی کشیده و با اتصالات ویژه ای در جداره ای گود مهار می کنند . در نهایت به درون چاهک بتن تزریق کرده ، بعد از گیرش بتن ، مرحله بعدی حفاری آغاز می شود.

مقداری که در هر پله خاکبرداری می شود ، بستگی به نوع خاک و فاصله چاهکها دارد و معمولاً می توان دو تا سه متر اختیار کرد.

معایب :

۱ـ علاوه بر دارا بودن معایب روش قبل ، به دلیل استفاده از تجهیزات ویژه حفاری ،هزینه عملیات حفاری بالا خواهد بود.

مزایا :

۱ـ به علت آنکه عملیات تزریق در خاک صورت می گیرد ، خواص خاک بهبود پیدا می کند.

۲ـ با اجرای این سیستم از خود خاک برای مهار نیروی رانشی استفاده می شود.

۳ـ از این روش برای گودبرداری های طویل با عمق کم بخوبی می توان بهره گرفت .

۳ روش Diaphragm Wall

در این روش به کمک دستگاههای حفاری ویژه ای ابتدا محل محور دیواره نگهبان حفر شده ، به طور همزمان برای جلوگیری از ریزش خاک درون آن با گل بنتونیت و سیمان پر می شود . بعد از اتمام خاکبرداری ، قفسه آرماتورها درون شیار قرار داده می شود و درون آن را بتون پلاستیک پر می کنند . دیواره حاصل باربر بوده و می توان از آن به عنوان دیوار حائل نیز استفاده کرد .

مزایا :

۱ـ این روش دارای سرعت قابل ملاحظه ای است و از درجه اطمینان بالای برخوردار می باشد.

۲ـ دیوار حایل همزمان با دیوار نگهبان احداث می شود .

۳ـ از این روش به خوبی می توان برای حفاری هایی که طول زیاد دارند ، استفاده کرد .

معایب :

۱ـ هزینه این روش بسیار زیاد است و در حجم کم گود برداری مقرون به صرفه نیست .

۲ـ چون دستگاه حفاری نیاز به فضای کار دارد ، لذا در محل هایی که دارای محدودیت های جانبی هستند ، دستگاه به سختی کار می کند .

۳ـ هزینه اجرائی این روش در مقایسه با روش های دیگر بالاتر و در مواردی خارج از محدوده قابل قبول است .

۴ روش مهار روبه رو

در این روش ابتدا چاهک هایی معین ، در دو طرف گود ، حفر و در درون این چاهکها پروفیل H قرار داده می شود . می توان برای تثبیت بیشتر این پروفیل ها ، درون چاهک را با ملات سبک پر کرد . سپس عملیات گود برداری به صورت قائم انجام می گیرد و به منظور نیروی رانشی خاک در فواصل معینی بین دو طرف گود تیر هایی در بین پروفیلهای عمودی قرار  داده می شود . در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد ، باید بین اعضای قائم ، الوارهای چوبی قرار داد .

مزایا :

۱ـ این روش یکی از روشهای خوب و مطمئن گودبرداریهایی است که عرض گودبرداری کم کم و در ضمن سطح خاک در دو طرف خاک یکسان باشد .

۲ـ این روش بسیار سریع است .

۳ـ این روش اقتصادی است .

معایب :

از این روش می توان برای عرضهای گودبرداری کم و حداکثر تا ۱۰ متر استفاده کرد . در صورت زیاد بودن عرض گود ، باید بین تیرهای افقی ، مهاربندی شود که باعث می شود فضای کار محدود شود . این روش اختصاصاً برای کانالهای مختلف بسیار مناسب است .

۵ روش اجرای شمع در جا

در این روش در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود ، شمع های بتنی در جا در فواصل معینی نسبت به یکدیگر اجرا می شود . این شمع ها فشار جانبی خاک را به صورت تیر یکسر گیردار تحمل می کنند .  طول گیرداری لازم برای شمعها را می توان H 3/0 در نظر گرفت ( H  ارتفاع گودبرداری است ) . بعد از اجرا ی این شمع ها ، می توان عملیات گودبرداری را آغاز و به صورت قائم گودبرداری کرد .

مزایا :

۱ـ شمع های اجرا شده به عنوان دیوار حائل نیز عمل می کنند .

۲ـ سرعت عملیات بالاست .

معایب :

۱ـ در صورتی که ارتفاع گودبرداری زیاد باشد ، فواصل شمع ها کوچک شده ، قطر لازم برای شمع ها زیاد خواهد بود . با توجه به مطالعات اولیه انجام گرفته ، از این روش می توان برای گودبرداری تا ۵ متر بخوبی بهره گرفت .

۶ روش خر پا

با توجه به لزوم وجود یک راه حل عمومی برای روش گودبرداری و پایداری گود در تمامی نواحی و برای تمام ساختمانها ، مخصوصاً ساختمانهای مسکونی ، باید طرحی در نظر گرفته شود که روش اجرای آن ساده بوده ، قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد . در ضمن با توجه به تنوع زیاد خود سازه اصلی نیز طراحی و اجرای سازه نگهبان موقت باید مجزا از سیستم سازه اصلی باشد .

با توجه به روش های مختلف پایداری گود که قبلاً تشریح شد ، در این راهنما از سیستم خر پا برای محافظت گود بهره گرفته شده است .

شکل عمومی سازه نگهبان مورد نظر در زیر مشاهده می شود :

برای اینکه ساخت این سازه های نگهبان موقت حداقل هزینه را در بر داشته باشد ، شکل عمومی این سازه ها از لحاظ سهولت اجرا و مقدار مصالح مصرفی بهینه شده است .

خصوصیات فنی این سازه ها به شرح زیر است :

۱ـ نسبت عرض به ارتفاع در اکثر موارد اختیار شده است .

۲ـ از انجایی که در زیر عضو قائم نیروی بالا برنده تولید می شود ، برای مهار آن ، از شمع بتنی در جا استفاده می شود .

۳ـ به دلیل وجود نیروی فشاری در زیر عضو مورب ، از پی تکی استفاده می شود .

۴ـ  برای عضو قائم از پروفیل H استفاده می شود .

۵ـ اعضای خرپا عموماً نبشی یا ناودانی است .

۶ـ در صورت ریزشی بودن خاک در بین اعضای قائم ، الوارهای چوبی یا پانلها ی بتنی پیش ساخته قرار داده می شود .

 

 

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید